A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Start / Aktualności / Oficjalny odbiór prac konserwatorskich w kościele w Mariance

Oficjalny odbiór prac konserwatorskich w kościele w Mariance

komisja
Komisja odbioru prac konserwatorskich

6 grudnia br. odbył się oficjalny, komisyjny odbiór tegorocznych prac konserwatorskich w kościele w Mariance.
Przypomnijmy, że kompleksowy program badań, konserwacji i rewitalizacji tego niezwykłego kościoła, będącego filią naszej parafii, realizowany jest od roku 2007 a jego przebieg ostatnio przybliżyła kierująca pracami dr Joanna Arszyńska  na spotkaniu w Pasłęckim Ośrodku Kultury.
Tegoroczny etap prac obejmował przede wszystkim uzupełnienie ubytków i częściową rekonstrukcję gotyckich polichromii na ścianie wschodniej oraz XIX- wiecznej dekoracji ściany zachodniej a także odmalowanie prezbiterium i dolnej części ścian nawy (poniżej zabytkowych polichromii) tak, by cenne średniowieczne malarstwo wyeksponować jak najlepiej.
W komisji odbioru – poza Proboszczem, ks. J. Sindrewiczem i dr J. Arszyńską – uczestniczyli przedstawiciele elbląskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (Pani M. Gawryluk i Pan S. Mioduszewski) oraz Prof. Christofer Herrmann, przedstawiciel Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Dóbr Kultury (Deutsch–Polnischen Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz), która w znacznej części sfinansowała tegoroczne prace z funduszy Republiki Federalnej Niemiec i prywatnych ofiarodawców z Niemiec (podobnie jak w latach 2008, 2011 i 2015). W prowadzone prace finansowane są – poza środkami własnymi parafii – także z funduszy przekazywanych przez Urząd Miasta i Gminy w Pasłęku, pozyskiwanych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z innych źródeł.